Egebord

Salonbord fra ca. 1880, før 2500
Pris: 500 kr.