Gåsepige

Bing og Grøndahl nr. 2254
Pris: 1.800 kr.